Wizyta mieszkańców Pałecznicy i Nadzowa w HebdowieMatka Boża Słuchająca

W piątek 19 kwietnia 2013r. do Hebdowa przyjechała z pielgrzymką 50-cio osobowa grupa przedstawicieli Świetlicy Międzypokoleniowej z Pałecznicy i Nadzowa, parafia pw. Św. Jakuba. 


Gości z gminy Pałecznica przyjął ks. Józef Ostręga proboszcz parafii w Hebdowie, który odprawił dla przybyłych mszę świętą, odsłaniając uroczyście Figurę Matki Bożej Hebdowskiej.

Po mszy proboszcz opowiadał pielgrzymom o historii kościoła i klasztoru w Hebdowie, podkreślając fakt, że od 2004r. w kościele hebdowskim są podarowane przez Jana Pawła II papieska piuska i różaniec.

Sekretarz gminy Pałecznica pani Beata Sołek odczytała przybyłym napisy, jakie znajdują się na pomniku Jana Pawła II znajdującym się przed kościołem. Pani sekretarz przyznała, że w Hebdowie pojawiła się po raz pierwszy…

Następnie goście obejrzeli pomnik św. Norberta znajdujący się przed klasztorem, wysłuchali legendy o skarbach zakopanych przez opuszczających w 1819 roku klasztor Ojców Norbertanów i modlili się w kaplicy Matki Bożej Starobrzeskiej.

- Niewiele osób wie, że w Hebdowie jest obraz Matki Bożej Słuchającej. Na obrazie Matki Bożej Starobrzeskiej wyraźnie widać, że Madonna ma jedno ucho odsłonięte, i wsłuchuje się w nasze prośby kierowane do Niej. Warto wyrazić te prośby, bo wiele ich już zostało wysłuchanych przez Matkę Bożą i spełnionych – mówił ks. Józef Ostręga do przybyłych.

Pod koniec wizyty w Hebdowie pielgrzymi zapoznali się z prezentowaną wystawą ceramiki wypalanej ogniem, w krużgankach klasztornych, po której oprowadzał Arkadiusz Fularski.

Goście wrócili do domu z folderami o Hebdowie i obrazkami Matki Bożej Hebdowskiej, które otrzymali od proboszcza. Wielu z nich, jak np. małżeństwo Krystyna i Czesław Błaut zapowiedzieli, że do Hebdowa powrócą jeszcze nie raz.

Brak komentarzy: